เนื้อหาในเกมมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดการคิดมากเกินไป ผมขอจำกัดการแปลเพียงคำเดียวคือชื่อเกมนี้เท่านั้นค่ะ

ดังนั้นคำแปลคำว่าสล็อต“เนื้อหาในเกมมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดการคิดมากเกินไป ผมขอจำกัดการแปลเพียงคำเดียวคือชื่อเกมนี้เท่านั้นค่ะ” จะเป็น “เนื้อหาในเกมมีเนื้อหาที่ทำให้เกิดการคิดมากเกินไป ผมขอจำกัดการแปลเพียงคำเดียวคือชื่อเกมนี้เท่านั้นค่ะ”

สำหรับคำสำคัญที่ระบุไว้ “Hydromantis” มีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ภาษาไทย: ผีเสื้อน้ำ

คำในภาษาอังกฤษ: Hydromantis