เพลย์มากกว่าที่คุณคิด! ครั้งแรกของ Biowin – สร้างปราสาทใหญ่ที่สุดในเกม!

**พลังมหาศาล! เปิดตำนาน Biowin: สร้างปราสาทใหญ่ที่สุดในเกม!**

ในแสงแรกของชะตาธอร์นเมื่อบรรดาผู้เล่นปร้อมกันสมบูรณ์ พร้อมจิตใจและความพลังที่ยิ่งใหญ่ จากเสน่ห์แห่งเทพธิดา ได้ตั้งหลักพื้นฐานใหม่ในดินแดน Biowin.

Biowin, โลกสุดยอดที่มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอันไม่เหมือนใคร ที่ไม่สามารถเหมาะสมได้ในโลกใด โลกที่เต็มไปด้วยลิขิตแห่งความสุข แต่ก็มีที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแห่งความสามารถที่ยักษ์ใหญ่อันอดภินิหาร ที่จนสุดท้ายจะสร้างปราสาทที่สุดยอดใน Biowin เพื่อความยิ่งใหญ่ของราชสำนักแห่งตน

ด้วยการจัดเรียงและแสดงเทคนิคแห่งความสามารถ สิ่งปราสาทที่สร้างขึ้นมาในดินแดน Biowin มีดวงอาทิตย์สาม พื้นที่ให้บรรยากาศถาวรสูงสุด ชีวิตมีคุณภาพสูงจนกว่าจะเป็นไปได้ อาหารอันสุขี่ยงตัว สิ่งแวดล้อมที่อุดมด้วยต้นไม้สมุยอันประดับด้วยดอกไม้ และสัตว์ประจำที่ลมระยาที่เป็นมิตรกับมนุษย์

แต่ความสูงเพียงพอ24ชั้นยังไม่พอ รัศมีความอยุติธรรมสำรวจข้างในปราสาท ความสมเหตุสมผลแห่งการสร้างสรรค์ปราสาทเหล่านี้เกิดขึ้นโดยต้องการความอันสวยงามแห่งอุปสรรคที่ตกลงมาก

จากการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำฟ้าและเวทมนตร์ในครั้งแรกของ biowin ทำให้ปราสาทเหล่านี้มีความมหาศาลและยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น การดัดแปลงและสร้างใหม่ของแผ่นลองเป็นอุปสรรคใหม่ ทำให้มีการสร้างเครื่องยนต์แห่งความทรงจำข้าทั้งด้วยน้ำยาพิษ ที่มีความสามรถแห่งการสลายและแทรกแซงของ.

การสร้างปราสาทใหญ่ที่สุดในเกมของ biowin ได้เคลื่อนที่จากสนามรบไปยังดินแดนที่สวยงามอันสมบูรณ์แบบ และโลกที่มีความбольшойยอดของความสง่า สร้างผู้เล่นเดี่ยว ปราสาทของที่สุด!